سالها تجربه

گروه توليدى شيك دوخت با پشتوانه سالها تجربه در حوزه پوشاك آقايان و با برخوردارى از كادر مجرب و متعهد مفتخر به خدمت رسانى در اين عرصه مى باشد.
‎كيفيت محصولات و رضايت مشتريان جزء اولويت و اهداف اصلى مجموعه شيك دوخت بوده و فروش پايان كار ما نيست، بلكه آغاز يك راه براى گروه توليدى شيك دوخت مى باشد.
ما مديريت و تضمين كيفيت را در جهت بهره گيرى از كيفيت محصولات و خدمات بنا نهاده ايم،
‎و با بهره بردارى و تلفيقى از نيروهاى مجرب و باتجربه و نيروهاى جوان و مشاوران ومتخصصين داخلى سعى در تحول عظيم در پوشاك مردانه صنعتى و ادارى نموده است.

حذف واسطه ها و دلال ها

گروه توليدى شيك دوخت اماده عقد قرارداد جهت سفارش كالا با تمامى شركت هاى دولتى و خصوصى و ارگانها ميباشد.
با حذف واسطه ها و دلال ها محصولات مورد نياز خودتان را با قيمت توليدى و با كيفيت مطلوب خريدارى نماييد.

✅ طراحى و توليد پوشاك مردانه شيك دوخت.

✅ طراح و توليد كننده پوشاك مردانه ادارى و صنعتى.